Κονιάματα

Ο αναντικατάστατος χαρακτήρας του ασβέτη στα κονιάματα αναδεικνύεται μέσα από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, τόσο την παλαιότερη, όσο και την πλέον σύγχρονη.

 

 

 

| ©2007 Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου - Hellenic Lime Association |